Политика за защита на личните данни - New Wave

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

      В настоящия раздел са описани начините, по които Туристически оператор “ХОТЕЛТВ” ООД събира, обработва и използва информация за своите клиенти и потребители, посещаващи уебстраницата http://newwave.bg/.

      “ХОТЕЛТВ” ООД отговорно декларира пред Вас-посетителите на уебстраницата http://newwave.bg/, че при обработването на каквито и да било предоставени от Вас лични данни, Вашата конфиденциалност се зачита и се полагат необходимите и задължителни по закон грижи за поверителността на тези данни.

Във връзка с посещението на уебстраницата http://newwave.bg/, Вие се съгласявате с всички описани в този раздел условия, както следва:

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

      “ХОТЕЛТВ” ООД събира лични данни като имена, електронен адрес и друга информация, която се предоставя доброволно от посетителите на уебстраницата и може да се използва за идентифициране.
“ХОТЕЛТВ” ООД обработва лични данни единствено съгласно казаното в настоящата политика за защита на личните данни и доколкото това е разрешено от закон. Информацията се събира когато Вие се регистрирате на уебстраницата, направите поръчка, абонирате се за наш материал, предоставите отговори, запитвания или коментари, или попълните определени данни във формуляр.

 

2.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

      Използването на уебстраницата http://newwave.bg/е възможно без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

      Личните данни, предоставени от Вас ще бъдат обработвани за целите на предоставянето на туристическа информация и информация за услуги, както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди, подобряване на уебстраницата. “ХОТЕЛТВ” ООД може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

3. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

      “ХОТЕЛТВ” ООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на “ХОТЕЛТВ” ООД във връзка с предоставяни услуги от “ХОТЕЛТВ” ООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.

      Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

4. ОТГОВОРНОСТ И ПРОМЕНИ

      “ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

      “ХОТЕЛТВ” ООД има правото във всеки момент да преработва и преправя настоящата политика за защита на личните данни. За избягване на всякакви съмнения, актуалната политика за защита на личните данни е публикуваната в този раздел.

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

      При боравенето с лични данни “ХОТЕЛТВ” ООД взема мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.

6. БИСКВИТКИ

      Възможно е да бъде събирана и обработвана информация за посещенията Ви на тази уебстраница, като например информация за това от кой уебсайт идвате, какви търсения извършвате и т.н. Тази информация ще бъде използвана за подобряване съдържанието на уебстраницата и за статистически цели. Възможно е за този процес да бъдат инсталирани „бисквитки“, които събират определена информация.„Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

      Понякога е възможно да бъдат използвани интернет тагове и бисквитки на тази уебстраница, както и да бъдат внедрени чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до тази уебстраница, така и на различни страници в тази уебстраница. Тази технология се използва с оглед поведението на посетителите и ефективността на рекламните кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за оценка ползването на тази уебстраница от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки относно активността на уебстраницата и да предоставя други услуги, свързани с ползването на ѝ. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име. 

  1. ANALYTICS

      Възможно е да бъде използвана услугата Google Analytics или неин аналог за оптимизиране на трафика между определени уебстраници от ХОТЕЛТВ, както и с оглед оптимизирането на самите страници. Същността на тези услуги се изразява в използването на „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебстраницата. Всеки потребител може да спре инсталирането и съхраняването на „бисквитки“ чрез настройките на своя интернет браузър, както и чрез използването на друг софтуер за тази цел.

8. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

      Услугите, предоставяни на тази уебстраница са предназначени за лица, навършили 18 години. “ХОТЕЛТВ” ООД не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник. ХОТЕЛТВ декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

9. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ СТРАНИЦИ

      Публикуваната в този раздел политика за поверителност се прилага единствено за тази уебстраница. “ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност за политиките във връзка с лични данни на уебстраници, собственост на трети лица и администрирани от трети лица. Възможно е на тази уебстраница да се намират връзки и препратки към други страници, които биха могли да представляват интерес за потребителите. “ХОТЕЛТВ” ООД обаче не може да гарантира за стандартите за поверителност на тези страници.

10. КОНТАКТИ

      За всякакви въпроси и възражения във връзка с настоящата политика за поверителност, както и за коментари, препоръки и предложения, “ХОТЕЛТВ” ООД остава на разположение на своите потребители на електронен адрес: office@newwave.bg

ПРИЕМАМ БИСКВИТКИТЕЗа да Ви представим нещата по-добре, този сайт използва бисквитки. Използвайки тази страница Вие се съгласявате с използването на бисквитки. В публикуваната политика за бисквитките може да прочетете и да научите за използването им. Вижте политиката за