Регистрация - NEWWAVE.BG

Регистрация

Нямате регистрация? Моля, направете я сега

Правила за провеждане на онлайн игра

 

I. Общи разпоредби

 

1. Тази игра се организира от „„ХОТЕЛТВ ООД“, ЕИК 204530165, гр. София, ул. Янтра 12, ет. 1

2. Период на Играта: 11.02.2019 – 15.02.2019г. включително.

3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „New Wave Holidays“, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

 

II. Механизъм на Играта

6. Всеки, който иска да участва в играта, трябва да се регистрира на нашия сайт и за нашите електронни бюлетини. - https://bit.ly/2CEBGgD

 

III. Награди

7. Включвайки се в Играта, участниците се включват в томбола за следните награди:

- Голяма награда – Ваучер за покупка на круиз от www.allcruise.bg на стойност 500 лв.

- Два ваучера за покупки на сайта www.newwave.bg от по 100 лв.

8. Наградите ще бъдат раздадени на следния принцип:

На 18.02.2019 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши, които ще бъдат обявени на страницата на Фейсбук и уведомени в писмо, изпратено към посочения от тях имейл, с който са се регистрирали.

9.  За да се възползва от наградата си, спечелилият трябва:

Печелившите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на New Wave Holidays на 18.02.19. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от всички регистрирали се на нашия сайт и за нашите електронни бюлетини. Победителите ще бъдат уведомени в писмо, изпратено към посочения от тях имейл, с който се е регистрирал. Победителят се съгласява доброволно да предостави лични данни за местоживеене, за да бъде изпратена наградата му.

 

IV. Лични данни

 

10. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Фейсбук страницата на New Wave Holidays.

11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

12. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

13. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.

14. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

15. Участия, които не отговарят на условията ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

16. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

17. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

18. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

19. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com

20. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита за информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на играта и е съгласен Организаторът ХОТЕЛТВ ООД, да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти. Участникът декларира съгласието си, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от ХОТЕЛТВ ООД и да получава съобщения, свързани с участието му в играта.  

ПРИЕМАМ БИСКВИТКИТЕЗа да Ви представим нещата по-добре, този сайт използва бисквитки. Използвайки тази страница Вие се съгласявате с използването на бисквитки. В публикуваната политика за бисквитките може да прочетете и да научите за използването им. Вижте политиката за